دوره های آموزشی رشته برق مرکز آموزش فنی و حرفه ای شماره 5 تفت
//

برگزاری دوره های کاربردی و تخصصی رشته برق

سردار دلها
//

سردار،شهادتت مبارک.\r\n

معرفی مرکز آموزش فنی و حرفه ای شماره 5 امام خمینی -ره-تفت
//

معرفی مرکز آموزش فنی و حرفه ای شماره 5 امام خمینی -ره-تفت