طرح ملی بسیج کنترل فشار خون

طرح ملی بسیج کنترل فشار خون

دوشنبه 27 خرداد 1398 و ساعت 07:14:13 172

شبکه بهداشت شهرستان تفت، فشار خون کارکنان مرکز آموزش فنی و حرفه ای تفت را بررسی و ثبت نمود

به گزارش روابط عمومی مرکز آموزش فنی و حرفه ای امام خمینی تفت، شبکه بهداشت شهرستان تفت با اعزام نیرو به این مرکز اقدام به بررسی و کنترل فشار خون کارکنان و مربیان این مرکز نمود. در این طرح فشار خون همکاران اندازه گیری و توصیه های بهداشتی لازم به آنها ارایه شد.